TIETOSUOJA-ASETUS

Jyväs-Caravan Oy:n asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Voimassa 16.3.2018 alkaen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Jyväs-Caravan Oy
Sorastajantie 6
40320 JYVÄSKYLÄ

puh. 0400214400

www.jyvascaravan.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Mikko Käyhkö
mikko.kayhko@jyvascaravan.fi / 0400809004

3. REKISTERIN NIMI

Jyväs-Caravan Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jyväs-Caravan Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa Jyväs-Caravanin oy:n markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneiden kautta. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi uutiskirjeen lähetystä varten..

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja käsittelevät tarpeelliset henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Yhteystiedot

Sorastajantie 6
40320 JYVÄSKYLÄ

p. 0400 407 035 (ark 8-17, la 10-15)

info@jyvascaravan.fi